Humanistični licej

  • humanistični licej nudi osnovno licejsko izobrazbo

  • sloni na predmetih humanističnega področja (pedagogika, psihologija, filozofija, antropologija, sociologija, zgodovina in zemljepis)

  • razvija umetniško izražanje v okviru likovnih, glasbenih, gledaliških in drugih ustvarjalnih delavnic

  • namenja veliko pozornosti osebni rasti dijakov in njihovi socialni inteligenci

  • dijaki pridobijo na strokovni ravni dobro osnovo za delo z otroki, mladostniki, ostarelimi in osebami s posebnimi potrebami