Humanistični licej

  • humanistični licej nudi osnovno licejsko izobrazbo

  • sloni na predmetih humanističnega področja (pedagogika, psihologija, filozofija, antropologija, sociologija, zgodovina in zemljepis)

  • razvija umetniško izražanje v okviru likovnih, glasbenih, gledaliških in drugih ustvarjalnih delavnic

  • namenja veliko pozornosti osebni rasti dijakov in njihovi socialni inteligenci

  • dijaki pridobijo na strokovni ravni dobro osnovo za delo z otroki, mladostniki, ostarelimi in osebami s posebnimi potrebami

Preberite več: Humanistični licej

Družbeno-ekonomski licej

  • družbeno ekonomska smer humanističnega liceja nudi osnovno licejsko izobrazbo

  • sloni na predmetih družbeno ekonomskega področja (sociologija, antropologija, metodologija raziskovanja, pravo in ekonomija, tuji jeziki, zgodovina in zemljepis)
  •  dijaki pridobijo na strokovni ravni dobro osnovo za družboslovne fakultete in za delo na turističnem področju, v medijskih in javnih ustanovah ter v socialnih službah
  • učni načrti so izdelani po smernicah, ki jih nakazuje Unesco v svojem poročilu z naslovom Učenje skriti zaklad
  • vpeljuje nove oblike učenja in ocenjevanja z namenom, da dijake uvaja v večjo miselno prožnost, ki jo zahteva današnji svet

Preberite več: Družbeno-ekonomski licej