Nahajate se tukaj

Družbeno-ekonomski licej

Katera so največja svetovna tržišča? Kako lahko zaslužim več denarja? Kako se razvija moderna družba in kako današnja ekonomija? Če tudi tebe zanima raziskovati financo in marketing, če se hočeš naučiti španščine in če si hočeš ogledati delovanje današnje družbe, nas obišči na našem liceju!

  • Družbeno-ekonomska smer humanističnega liceja nudi osnovno licejsko izobrazbo;
  • sloni na predmetih družbeno ekonomskega področja (sociologija, antropologija, metodologija raziskovanja, pravo in ekonomija, tuji jeziki, zgodovina in zemljepis);
  • dijaki pridobijo na strokovni ravni dobro osnovo za družboslovne fakultete in za delo na turističnem področju, v medijskih in javnih ustanovah ter v socialnih službah;
  • učni načrti so izdelani po smernicah, ki jih nakazuje Unesco v svojem poročilu z naslovom Učenje skriti zaklad;
  • vpeljuje nove oblike učenja in ocenjevanja z namenom, da dijake uvaja v večjo miselno prožnost, ki jo zahteva današnji svet;
  • namenja veliko pozornosti osebni rasti dijakov in njihovi socialni inteligenci;
  • v 3., 4. in 5. razredu je predvidena delovna praksa v ustanovah (turistične, izobraževalne, kulturne in socialne ustanove, mediji…).