Tu sei qui

Specifične učne težave

SUT

KATERE SO SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE (SUT)?

SPECIFIČNA MOTNJA BRANJA = DISLEKSIJA
SPECIFIČNA PRAVOPISNA MOTNJA = DISORTOGRAFIJA
SPECIFIČNA MOTNJA NA PODROČJU MATEMATIKE = DISKALKULIJA
SPECIFIČNE MOTNJE V PISANJU = DISGRAFIJA

PREDPISI

GRADIVO

NASVETI

Dodatne informacije

Prof. Nastja Colja je na razpolago za starše in dijake za dodatne informacije v četrtek od 9.50 do 10.40.