Tu sei qui

Specifične učne težave

SUT

KATERE SO SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE (SUT)?

SPECIFIČNA MOTNJA BRANJA = DISLEKSIJA
SPECIFIČNA PRAVOPISNA MOTNJA = DISORTOGRAFIJA
SPECIFIČNA MOTNJA NA PODROČJU MATEMATIKE = DISKALKULIJA
SPECIFIČNE MOTNJE V PISANJU = DISGRAFIJA

PREDPISI

GRADIVO

NASVETI

Dodatne informacije

Prof. Nastja Colja je na razpolago za starše in dijake za dodatne informacije v četrtek od 9.50 do 10.40.

ZAČETEK POUKA - URNIK

V šolskem letu 2018/2019 se bo pouk začel 5. septembra 2018

z urnikom od 8.00 do 10.40